Подписка

Шаноўныя чытачы! Працягваецца падпіска на газету “Раённы веснік” на 2021 год: кошт індывідуальнай (на месяц) – 7 рублёў 20 капеек, ведамаснай – 15 рублёў 30 капеек.

Падпісны індэкс — 64057 (для індывідуальнай падпіскі), 640572 (для ведамаснай падпіскі).

Калі вы пачнеце або працягнеце сяброўства з нашай газетай, то будзеце пастаянна ў курсе падзей на Чэрвеньшчыне. Падпіску можна аформіць на раённым вузле паштовай сувязі або ў сваіх паштальёнаў.