Подписка

Шаноўныя чытачы! Працягваецца падпіска на газету “Раённы веснік”: кошт індывідуальнай (на месяц) – 5 рублёў 50 капеек, ведамаснай – 14 рублёў.

Падпісны індэкс — 64057 (для індывідуальнай падпіскі), 640572 (для ведамаснай падпіскі).

Калі вы пачнеце або працягнеце сяброўства з нашай газетай, то будзеце пастаянна ў курсе падзей на Чэрвеньшчыне. Падпіску можна аформіць на раённым вузле паштовай сувязі або ў сваіх паштальёнаў.